Category Archives: Financial

รีวิวปัญหา Financial Crisis, Subprime การเงินโลก

Sub-Prime ที่เกิดขึ้นที่อเมริกานั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไร คืออะไร คลิปวีดีโอนี้จะให้ความเข้าใจเบื้องต้นให้เราเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่เกิด และผลกระทบที่จะกระทบต่อไป