Category Archives: Website

โฮสแนะนำสำหรับคนทำเวบ

ประเภทใหญ่ๆของโฮสที่นิยมใช้ในรูปแบบการเช่าใช้บริการ Share host เป็นการแบ่ง server เพื่อรองรับผู้ใช้งานหลายราย / หลายเวบ โดยทางผู้ให้บริการ ข้อด้อยคือรับโหลดได้น้อย ปรับแต่งค่าโฮสได้จำกัด มีจุดเด่นคือดูแลง่ายเนื่องจากทางผู้ให้บริการจะดูแลให้ และราคาถูก VPS เป็นลักษณะของการแบ่งเครื่อง server ให้เป็นหลายผู้ใช้ แต่จะน้อยกว่า Share host และให้สิทธิผู้ใช้ในการแก้ไข config เครื่องได้มากกว่า Share host รองรับโหลดได้มากขึ้น ปรับแต่งได้มากขึ้น แต่ต้องใช้ผู้มีความรู้เรื่อง OS / Network พื้นฐานดูแล ราคาสูงกว่า Share host Dedicate คือลักษณะการเช่า server แบบทั้งเครื่อง มีจุดเด่นคือรับโหลดได้มาก