Guide Dragonnest อาชีพ Majesty คลาส 3 ของ Sorcerer– Forceuser

แนวทางการเล่นของอาชีพ Majesty เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Sorcerer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Force User) 

รูปแบบการเล่นของสาย Sorcerer คือสายที่เน้นโจมตีเวทย์ ส่วนใหญ่ระยะการโจมตีมีระยะ กลาง – ไกล มีความแรงของการสร้างความเสียหายสูง มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะ

ซึ่งใน Class 2 จะแยกเป็นสายของ Elemental Lord และ Force User ซึ่งมีความแตกต่างกันคือ Elemental Lord จะเป็นสายโจมตีที่ใช้สกิลจำพวกธาติ (น้ำแข็ง – ไฟ) จะมีสกิลเช่น การแช่เป้าหมายด้วยน้ำแข็ง หรือโจมตีอย่างรุนแรงด้วยไฟ ส่วน Force User จะเป็นสายอาชีพของพลังจิต ซึ่งเป็นสายอาชีพที่เด่นในด้าน ของการ Support มีสกิลในด้านของเวลา – แรงดึงดูด – เลเซอร์ และเนื่องจากมีพื้นฐานในด้านการยิงแล้วหลบ จึงมีสกิลจำพวก Teleport ไว้ใช้เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งถือเป็นสกิลที่สำคัญสำหรับการหลบหลีกการโจมตีของอีกฝั่ง

ใน Class 3 Force User จะมีทางเลือกคือ Majesty และ Smasher โดย Majesty จะเป็นสายของแรงดึงดูด – เวลา มีสกิลที่ใช้ในการหยุดเวลา / ลดคูลดาวน์ของปาร์ตี้ สกิลที่ใช้ในการสร้างหลุมดำเพื่อดูดให้เป้าหมายหลายๆเป้าหมายรวมตัวกันอยู่ที่เดียว ส่วนสายอาชีพ Smasher จะเป็นสายที่เน้นไปในทางเพิ่มพลังโจมตีของสกิล ในรูปแบบเลเซอร์ ซึ่งจะสร้าง DPS (Damage Per Second) ได้สูงกว่า

 

Build นี้จะเป็น Build ที่สร้างขึ้นเพื่อการ PVE ที่เน้นในทางการ Support Party เพื่อลงดันเจี้ยน และสกิลที่ใช้จะสร้างความเสียหายโดยการใช้ธาติมืด (Dark elemental skill) เป็นหลัก
โดยเป็น Build จาก Chaose5 : MMOsite และแก้ไขดัดแปลงโดย Dragonnestblog ในบางส่วน

Majesty BuildSkill description:

Sorceress Tree: 

 • Glacial Spike: Lv1. Glacial spike is a great DPS skill, with short cd, long range, chance to freeze, and short casting time. Note that while being frozen, damage deal to the target is amplified 1.5x (even on nest bosses). Also, it deals double damage on big-size boss . However, due to SP constraint, I choose not to max this skill.
 • Poison Cloud: Max at Lv16. It is one of the best skill in sorceress tree. Fast casting, multiple hit, short cooldown (cd) and dark damage attribute.  Poison cloud, micro-hole, black hole and gravity ball are dark attribute skill and the damage can be boosted with % dark elemental attack stats.
 • Force Explosion: Lv3. Fast casting, long range nuke. Keep at lv3 as a prerequisite for the dark skill line.
 • Shockwave: Lv2, as prerequisite for laser-tree skill. Great for pushing away nearby mobs.
 • Meditation: Max at Lv1. No need SP to learn. A party buff that reduces MP consumption by 20%.
 • Counter Spell: Max at Lv1. Good for standing up fast after you are down. Give you a small window of invincibility too.
 • Aerial Evasion:  Lv3. Good for regain position after you are floated in the air.
 • Physical Mastery: Lv4. Hp is always good. Not maxed due to SP constraint.
 • Blink: Max at Lv5. Shortest cd is required. Eraser, Microhole, Gravity Ascension and Gravity Switch can be cancelled half way during casting by blinking. This improves the flexibility of the these skills tremendously.
 • Escape: Max at Lv5.
 • Mental Mastery: Max at Lv2. Increase Max MP.
 • Mental Training: Max at Lv1. Increase MP regen. MP is a big problem in long dungeon such as Sea Dragon Nest or darklair. MP regen enhancement ensures you have enough MP to cast skills. Choose to keep it at lv1 because soon, special food can be consumed in Sea Dragon Nest to recover MP.

Force User Tree:

 • Gravity Ball: Max at Lv12. Add a 20% damage inc A crest to boost its damage would be a good idea.Short cd, spammable skill. Notice that the ball deals 2 type of damages. While the ball is travelling, it deals small damage to whatever it touches. However, after a certain duration and/ or when the ball hit  any obstables/floor, it will explode and deal a high amount of damage. After learning Gravity Ball EX, this skill gained a 60% damage boost,  and becomes the best damaging skill for a Majesty.
 • Gravity Lance: Lv1. Dark attribute. Short cd, fast casting and SUPER long range. Left click after you blink or teleport to activate. Can be chained easily into microholes for additional damage. It also serves a convenient and quick damage booster after an evasion blink in boss battle. It deals a max of 3 hits on a single target, and need to be aimed at the base/feet of the target to deal the maximum damage.
 • Microholes: Max at Lv12. Damage is fantastic. It is one of the best DPS skill for force user. You can cancel it halfway by blinking. Very flexible. Dark attribute.
 • Black Hole: Lv4. This skill is not a DPS skill, but rather a crowd control skill to gather mobs. Dark attribute. I decide to increase it to lvl4 to double the size of the black hole and maximize the suction power. However, the skill still suffers from slow casting and long cd.
 • Summon Comet:lv5. This skill has very large AOE and serves to replace Spectrum Shower as mobs clearing skill. Although the damage is lower than spectrum shower, the casting time and cooldown is shorter. It combos very well with a lv4 blackhole too.  At lvl5, the size of the comet is doubled. This skills has high superarmor breaking ability too.
 • Gravity Ascension:Lv3. Dark attribute has been given to this skill recently. However, this skill is still not a good DPS skill. This skill is useful in disabling small mobs and certain bosses in nest such as black smokes in Apocalypse nest and Golem in Manticore nest. It also has very high superarmor destruction ability and good in breaking the walls and stones in Apocalypse nest (hellmode).
 • Meteor Swarm:Lv1. This skill is not as flexible as the laser ultimate, Eraser because it can’t be cancel half way during its 8.5sec of casting time. However, this skill has bigger AOE and higher damage as compared to Eraser. It also has very high superarmor destruction ability and can break the superarmor  of some bosses in nest, such as medusa and golem in manticore nest.
 • Linear ray: Lv1. Long range, moderate damage, slow cast, multi-hit. No elemental attribute (similar to spectrum shower and Eraser, as opposed to popular believes that these are light attribute skills).
 • Force Wave: Lv1. Right click after you blink OR teleport. Low damage, but good for interruption and cancel others skill. In PVP, it causes your opponent to stagger, which means you can quickly sneak in a simple normal attack to knock him down.
 • Force Shield : Lv2. Passively activated when you are hit. Pretty useless skill but I got to learn to go down this skill tree. This passive also has a hidden ability: it helps you recover from delay whenever this shield is activated.
 • Nine-tailed Laser: Lv2. A new skill for Force User in Z-mode update. Good damage if all the 9 lasers hit the target, which is easy against large-sized bosses. However, the damage is not as good against smaller size targets. It deals 2 types of damage (touch and explosive damage) and hit up to 18 hits max. The laser explodes upon contact with obstacles, wall and floor. Explosive damage is higher than touch damage. Lv2 is the prerequisite for Energy Reflection Mirror.
 • Energy Reflection Mirror: Lv1. This skill is one of the main reason why I choose to venture down the laser tree. Allow you to summon a mirror that increases 20% magic damage received by the surrounding targets. Last 12sec. However, what really make this skill look sexy is the ability of this skill to block various stuff in Sea Dragon Nest: Fire ball in stage 3, cerberus in stage 4, cow stampede in stage 5 and binding vine at stage 6. Not to mention, it can also block electric ogre hugging and apocalypse spinning attack in apocalypse nest.

Although Spectrum shower is a great skill to have, however, the tight SP in Force user tree prevents me to learn it. Besides, spectrum shower large AOE mobs clearing ability can be replaced with Summon Comet and the new Majesty skill: Gravity Switch.

 • Teleport: Lv1. Add 20% reduce cd crest for it, which reduce the cd from 15sec to 12sec. Keep force user mobile. Right-click after teleport to activate Force Wave or Left-click for Gravity Lance.
 • Time Stop: Lv5. One of the most powerful disabling skill in game. For PVE, 8.5sec of time stop at lv5. However, most bosses in nest can’t be timestopped but the first and third bosses in Archbishop Nest and first two bosses in manticore nest can be timestopped. Still very good for disabling various mobs in nest.
 • Time Interruption: Lv2. Left click after being hit into delay to activate a mini Time Stop. 1.5sec of time stop at lv2. Almost useless in PVE, but useful in PVP for counterattack. Lv2 is the prerequisite for Time Acceleration.
 • Time Acceleration: Lv3. After Z-mode patch, this skills is no longer considered as a Force User ultimate. However, it is still one of the best support skill in game. Accelerate the cooldown for all skills of all party members and yourself (not counting this skill) by 80% for 14sec at lv3. Maxing this skill give additional 1 sec  duration as compared to lvl1, which shaves additional 8 seconds CD from all skills.

Majesty Tree:

 • Gravity Ball EX: Lv1 . Add 60% damage to gravity ball. It’s not a new skill but learning this  will enhance the gravity ball. Also, allow the gravity ball to explode three times and has very large AOE.
 • Magic Steal: Lv1. Allow majesty to copy buff from target. Pretty useless for PVE, but quite good in PVP. However, it is required to learn the following skill. Note that as opposed to the skill name itself, it doesn’t dispel the buff on your target.
 • Gravity Switch:Lv1. This is an extremely powerful skill. It is ranked top 3 in terms of damage/casting time in all Majesty’s skill. However, the cd for this skill is abit long. It is dark elemental. Large AOE, fast casting, extremely good damage. It can be cancelled half-way by blinking away. I believe this skills is superior than Spectrum shower because it doesn’t have any blink spot (spectrum shower can’t hit melee range) and the damage is induced immediately after cast (spectrum shower has much slower casting time).

แนวทางการเรียงสกิล

Seal plate แนะนำ

สำหรับ Seal Plate ที่ผู้สร้าง Build แนะนำ คือเพลตของสกิล Gravity ball, Microhole และ Poison cloud และได้แนะนำเพิ่มมาสำหรับสกิล Teleport

Poison Cloud – dmg inc 20%
Gravity Ball – dmg inc 20%
Teleport – reduce cooldown 20%
Microhole – dmg inc 20%

Dark manticore – Dark Energy Ball skill
* This skill is more useful compared to other boss skills because it has super long range and it has high superarmor breaking ability. Extremely useful in Sea Dragon Nest to break Ice in Stage 7 and Vine Grip in Stage 6.

วิธีได้มาแบบที่สดวกที่สุด

How to get Gravity Ball and Teleport A-ranked crest/heraldry plate easily

โดยการแลก Dimensional Shards ใช้ 800 shards เพื่อแลก Force User lv 16 : crest bag ซึ่งในกระเป๋าจะแรนด้อมสกิลของ Force User ออกมา
เนื่องจาก จะมีแค่ 3 สกิลของ Force user ที่ต่ำกว่า lv 16 ได้แก่ Gravity ball, Lenear Ray, Teleport ซึ่งหมายความว่า คุณจะมีโอกาส 2/3 ที่จะได้สกิลที่ต้องการ

Dimensional Shards สามารถหาได้จากการลงดันเจี้ยนแบบ Abyss, Quest dungeons แต่ไม่ใช่การลงแบบ Nests ซึ่งคุณต้องใช้ Dimensional Key ในการเปิดมัน ในกรณีที่คุณไม่มี Key จะสามารถเปิดได้แต่กระต่ายสีดำ (ไม่ใช่กระต่ายขาว) ซึ่งกระต่ายขาวจะดรอบ  A-rank crest/heraldry plate

ช่วงของแนวทางการอัพสกิลในแต่ละเลเวล

Lv24 Cap

Lv32 Cap

เป็นช่วงที่ Force User จะสามารถเล่นได้สดวกขึ้นเนื่องจากมีสกิลจำพวกเวลามาให้ใช้ได้

Lv40 cap

หากต้องการลงที่ dark tree ผู้สร้างไม่แนะนำให้เรียนสกิล Meteor Swarm โดยยังคงยึดแนวทางการอัพสายแรงดึงดูดต่อไป ก็จะดีเพียงพอที่จะใช้กับบอสในชั้น 1 2 และ 4 ใน manticore nest กับ 5 shadows boss ใน apocalypse nest

 

Lv40 cap

เป็นอีกทางเลือกสำหรับ Build นี้ที่เลเวล 40 (หากคุณมีใบ reset skill ที่เลเวล 40 / 45) โดย Build นี้จะเชื่อว่าจะสร้าง DPS ได้สูง ในความเชื่อของผู้สร้าง

 

Skill Build มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปในแต่ละ Build

ข้อควรระวังในการอัพสกิลของเกมทั่วไปคือ จะมีการจำกัดแต้มเอาสกิลไว้ และปกติแต้มสกิลที่จะไม่เพียงพอ หากเราอัพสกิลแบบอัพทุกอย่างที่อัพได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องศึกษาแนวทางการอัพสกิลแบบต่างๆว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรก่อน

Dragonnest เป็นเกมที่แนวทางการอัพสกิล สามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ (และนั่นคือสิ่งที่ทำให้สนุก) การเลือกใช้รูปแบบใดนั้น สามารถเลือกดูรูปแบบที่เหมาะสมกับการเล่นของตัวเรา ว่าจะเน้น pvp หรือ pve หรือผสมกลางๆ ชอบสกิลหมู่ หรือชอบสกิลโจมตีหนัก ชอบโจมตีคอมโบแบบวงใน หรือชอบเล่นวงนอกแล้วใส่สกิลโจมตีไปหลบไป  ดังนั้นการอ่านไกด์ที่มีคนทำไว้จะต้องอ่านข้อดี ข้อเสียของ Build แบบต่างๆ เพื่อให้การเลือกนั้นใกล้เคียงกับการเล่นแนวของเรา

ไกด์นี้แปลมาจาก http://dragonnestblog.com/ ที่เป็นไกด์อ้างอิงจากการโหวตจากเกาหลี ถึงแนวทางการอัพสกิลที่ได้รับความนิยม และในบางไกด์จะมีการแนะนำแก้ไขเพิ่มเติมจากผู้นำไปใช้ ซึ่งไกด์นี้เป็นแค่แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเท่านั้น ท่านสามารค้นหารูปแบบการอัพสกิลแบบ Build ต่างๆได้จากอินเตอร์เนต หรือเว็บที่คุยเรื่องเกม อย่าง mmosite เพื่อหาแนวทาง Build ที่ตรงกับความต้องการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *