สถิติที่น่าสนใจของ Mobile App

ตั้งแต่ปี 2007 ที่ iphone เริ่มวางตลาด และปี 2008 การเริ่มใช้ App Store for iphone ตลาด App ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมาการเติบโตของตลาดนี้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงที่จะก้าวต่อไปของธุรกิจนี้หรือไม่ Mashable ได้ทำการวิเคราะห์มาเป็น inforgraphic ที่น่าสนใจให้เราลองศึกษาดูครับ

และเป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น เมื่อมีข่าวการซื้อ Instagram โดย Facebook ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการไอทีที่เกี่ยวพันกับ ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ว่าจะมีแนวคิดที่จะมุ่งลงมาสู้ในตลาดของ App อย่างไร

อ้างอิงจาก

http://mashable.com/2012/03/13/app-economy-infographic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&utm_content=Google+Reader

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *