Tag Archives: bow master

Guide Dragon nest อาชีพ Sniper คลาส 3 ของ Archer – Bow Master

แนวทางการเล่นของอาชีพ Sniper เกม Dragon nest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Archer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Bow Master)    สำหรับ Guide นี้นั้น อ้างอิงมาจาก build guide ที่นิยมกันมากในเกาหลีค่ะ (ข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ปี 2011 ค่ะ) ก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาได้นะ ^0^ รูปแบบการเล่นของสาย Archer คือสายที่เน้นการโจมตีระยะกลาง – ไกล  มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะและเล่นในแนวหลัง จากประสบการณ์ที่ได้ลองเล่น Archer มาบ้าง พบว่า สายนี้เล่นค่อนข้างยาก เนื่องจาก skill

Guide Dragon nest อาชีพ Artillery คลาส 3 ของ Archer – Bow Master

แนวทางการเล่นของอาชีพ Artillery เกม Dragon nest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Archer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Bow Master)    สำหรับ Guide นี้นั้น อ้างอิงมาจาก build guide ที่นิยมกันมากในเกาหลีค่ะ (ข้อมูลอ้างอิงตั้งแต่ปี 2011 ค่ะ) ก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาได้นะ ^0^ รูปแบบการเล่นของสาย Archer คือสายที่เน้นการโจมตีระยะกลาง – ไกล  มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะและเล่นในแนวหลัง จากประสบการณ์ที่ได้ลองเล่น Archer มาบ้าง พบว่า สายนี้เล่นค่อนข้างยาก เนื่องจาก skill

Dragon Nest Bowmaster solo Mino Nest(no death)

Bow Master level 24  solo Mino Nest Step เทพมากๆ

Guide Dragon nest อาชีพ Bow Master คลาส 2 ของ Archer

สำหรับ Guide นี้จะเป็น Hybrid skill build สำหรับ Magic Bow Masters (คือ Bow Masters ที่เน้นโจมตีด้วยเวทย์) Physical skills มักจะมี cooldown ที่นานกว่า Magic skills

ประสบการณ์ตรง เปรียบเทียบการเล่น sorcerers -> elemental lord สายน้ำแข็ง / สายไฟ, force user, archer -> bow master

จากประสบการณ์ – การเล่น archer -> bow master ( level 23) – การเล่น sorcerers -> elemental lord สายน้ำแข็ง ( level 23) – การเล่น sorcerers -> elemental lord สายไฟ ( level 17 แล้ว re-skill ไปสายน้ำแข็ง) [review อาชีพนี้ที่เราทำไว้ค่ะ ->Dragon Nest – อาชีพ Sorceress (จอมเวทย์)] – การเล่น