Tag Archives: Forceuser

Guide Dragonnest อาชีพ Majesty คลาส 3 ของ Sorcerer– Forceuser

แนวทางการเล่นของอาชีพ Majesty เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Sorcerer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Force User)  รูปแบบการเล่นของสาย Sorcerer คือสายที่เน้นโจมตีเวทย์ ส่วนใหญ่ระยะการโจมตีมีระยะ กลาง – ไกล มีความแรงของการสร้างความเสียหายสูง มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะ

Guide Dragonnest อาชีพ Smasher คลาส 3 ของ Sorcerer– Forceuser

แนวทางการเล่นของอาชีพ Smasher เกม Dragonnest ซึ่งเป็นคลาสที่ 3 ของอาชีพ Sorcerer  (โดยเลือกคลาสที่ 2 เป็น Force User)  รูปแบบการเล่นของสาย Sorcerer คือสายที่เน้นโจมตีเวทย์ ส่วนใหญ่ระยะการโจมตีมีระยะ กลาง – ไกล มีความแรงของการสร้างความเสียหายสูง มีพลังป้องกันน้อย จึงเหมาะกับการเล่นในรูปแบบที่มีเสตปในการปล่อยสกิล – หลบหลีกแบบมีจังหวะ