Tag Archives: hostgator

Hostgator Promotion

โฮสเกเตอร์ – hostgator.com เป็นโฮสที่มีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาไม่สูง ขั้นตอนการเช่าโฮส – ก่อนอื่น ให้เข้าไปที่ โฮสเกเตอร์ – hostgator.com กดที่นี่ แล้ว คลิกที่ Web Hosting สำหรับ แชร์โฮส share host ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่เช่า (ยิ่งเช่านานราคาต่อเดือนยิ่งถูก) ในที่นี้ขอแนะนำให้เช่า 1 ปี เพื่อจะได้หมดอายุพร้อมกับโดเมนที่จด เวลาต่ออายุจะได้ต่อด้วยกัน โดยเมื่อกดเมนู Web hosting แล้วระบบจะให้เลือก Plan ซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เสปค ทำให้ราคาต่างกัน โดย Hatchling Plan เหมาะกับการทำเวบเริ่มต้น ใช้โดเมนได้ 1 โดเมน

ลดราคาโฮสเกเตอร์ hostgator.com discount 25 % off

โฮสเกเตอร์ – hostgator.com เป็นโฮสที่มีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีราคาไม่สูง – โฮสมีความเสถียรพอสมควรสำหรับผู้เริ่มต้น และมีการ support ที่รวดเร็วกว่าเจ้าอื่นๆ บทความนี้จะแนะนำการใช้คูปองลดราคาโฮสเบื้องต้น (ลด 25% จากราคาปกติ) – Discount hostgator 25% off สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเช่าโฮส 1 บัตรเครดิต หรือ account paypal2 โดเมนเนม (กรณีจดโดเมนไว้แล้ว) ส่วนถ้ายังไม่ได้จดกับที่อื่นสามารถจดกับ hostgator ไปพร้อมกับโฮสได้เช่นกัน ขั้นตอนการเช่าโฮส – ก่อนอื่น ให้เข้าไปที่ โฮสเกเตอร์ – hostgator.com แล้วเลือกประเภทโฮสที่ต้องการ โดยจะมี share

โฮสแนะนำสำหรับคนทำเวบ

ประเภทใหญ่ๆของโฮสที่นิยมใช้ในรูปแบบการเช่าใช้บริการ Share host เป็นการแบ่ง server เพื่อรองรับผู้ใช้งานหลายราย / หลายเวบ โดยทางผู้ให้บริการ ข้อด้อยคือรับโหลดได้น้อย ปรับแต่งค่าโฮสได้จำกัด มีจุดเด่นคือดูแลง่ายเนื่องจากทางผู้ให้บริการจะดูแลให้ และราคาถูก VPS เป็นลักษณะของการแบ่งเครื่อง server ให้เป็นหลายผู้ใช้ แต่จะน้อยกว่า Share host และให้สิทธิผู้ใช้ในการแก้ไข config เครื่องได้มากกว่า Share host รองรับโหลดได้มากขึ้น ปรับแต่งได้มากขึ้น แต่ต้องใช้ผู้มีความรู้เรื่อง OS / Network พื้นฐานดูแล ราคาสูงกว่า Share host Dedicate คือลักษณะการเช่า server แบบทั้งเครื่อง มีจุดเด่นคือรับโหลดได้มาก